Uitstel gemeentelijke belastingen voor ondernemers

Uitstel gemeentelijke belastingen voor ondernemers

19 maart 2020 Uit Door admin

Nederland verkeert in een crisis door het coronavirus. De genomen maatregelen door het kabinet hebben een enorme impact op de samenleving. De gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden willen ondernemers helpen door ze uitstel te verlenen van de betaling van de gemeentelijke belastingen. Ondernemers kunnen daarvoor een aanvraag indienen. Het uitstel geldt voor de periode tot en met 31 juli van dit jaar.

De drie gemeenten hopen hiermee ondernemers financiële verlichting te bieden in deze moeilijke periode. De mogelijkheid tot uitstel van betaling geldt voor alle ondernemers die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daaronder vallen ook ZZP’ers, ondernemers die actief zijn in de Kunst en Cultuur en Stichtingen en Verenigingen.

Nog even wachten met aanvragen van uitstel
Om ervoor te zorgen dat alle aanvragen voor uitstel correct en snel worden verwerkt, wordt nu hard gewerkt aan het op orde brengen van de interne processen en systemen binnen de gemeenten. Zodra dat is geregeld zal er op de websites van de gemeenten een webformulier beschikbaar komen. De verwachting is dat ondernemers in de loop van volgende week hun aanvraag kunnen indienen. Zodra dit het geval is, volgt nadere berichtgeving.

Automatische incasso
Het uitstel geldt zowel voor ondernemers die zelf op afgesproken data de belastingaanslag betalen als voor ondernemers die via automatische incasso betalen. Voor deze laatste groep geldt dat zodra het uitstel is verleend de automatische incasso vanzelf wordt stopgezet. Ondernemers hoeven daarvoor geen aparte actie te ondernemen. De gemeentelijke belastingen waarvoor uitstel kan worden aangevraagd zijn de onroerendzaakbelasting, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

Betalingsregeling van vier termijnen
Als het uitstel is verleend krijgen ondernemers in de loop van 2020 de gelegenheid om het nog te betalen bedrag in vier termijn terug te betalen. De exacte termijnen worden na toekenning van het uitstel bekend gemaakt.