Rijnstate onderzoekt huisvestingslocaties Velp en Arnhem Zuid

Rijnstate onderzoekt huisvestingslocaties Velp en Arnhem Zuid

15 januari 2019 Uit Door admin

Rijnstate wil de zorg in Velp op een andere plek gaan organiseren. Het huidige ziekenhuispand staat (groten)deels leeg. Het gebouw vraagt daarnaast veel onderhoud en investeringen. Het pand in Velp willen we verkopen. Rijnstate wil wel zorg blijven aanbieden in de gemeente Rheden, in overleg met huisartsen wordt onderzocht welke zorgactiviteiten op welke locatie ze blijven aanbieden.

Er wordt ook onderzocht of de zorg van de polikliniek in Arnhem-Zuid verplaatst kan worden naar een nieuwe vestiging in de gemeente Overbetuwe, waar het zorgaanbod uitgebreid wordt. Gezien de bevolkingsgroei zitten ze daar dichter bij veel van hun patiënten.

Het ziekenhuis in Zevenaar willen ze verder ontwikkelen tot centrum voor planbare zorg en ouderenzorg. Rijnstate ontwikkelt zich tot een kennis- en expertisecentrum in een netwerk van zorgpartners. Zij willen een toonaangevende organisatie zijn door de zorg te innoveren en de samenwerking in de regio met sterke partijen te verstevigen.

De overheid wil de kosten van de zorg beheersen. Daarom wordt complexe zorg steeds meer geconcentreerd in gespecialiseerde ziekenhuizen en steeds meer niet-complexe zorg wordt dicht bij huis verleend. De verwachting is dat in de toekomst nog maar een beperkt aantal ziekenhuizen voor een volledig pakket aan hoogwaardige acute functies 24 uur per dag en 7 dagen in de week beschikbaar is.

Ook volgen technologische innovaties en ICT-ontwikkelingen in de medische wereld elkaar in snel tempo op. Het aanschaffen en exploiteren van deze technologie vraagt een stevig financieel draagvlak. Door deze nieuwe digitale en technologische mogelijkheden verandert de manier waarop zorg verleend wordt en waarop zorgverleners en patiënten met elkaar communiceren.

In deze veranderende wereld maakt Rijnstate zich er sterk voor dat alle zorg van hoge kwaliteit beschikbaar blijft voor de inwoners van deze regio. Zij streven ernaar de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgverleners met de juiste kwaliteit te realiseren. Uitgangspunt is: dichtbij waar dat kan, verder weg als dat nodig is.

Momenteel heeft het ziekenhuis vier locaties met elk een eigen profiel: in Arnhem is de complexe en vaak dure zorg geconcentreerd, in Zevenaar vinden laagcomplexe ingrepen plaats en is een uitgebreide poliklinische functie. In Velp huisvesten zich nog enkele poliklinieken en laboratoria en Arnhem-Zuid biedt een extra poliklinische functie.

Het huidige vastgoed is relatief oud en vraagt om veel investeringen. En omdat steeds meer ziekenhuiszorg op afstand zal worden verleend, verwachten ze in de toekomst ook minder vastgoed nodig te hebben. In dit kader hebben ze onderzocht wat voor huisvesting ze op welke locaties in de toekomst nog nodig hebben. Gezien bovenstaande ontwikkelingen wil Rijnstate met de huisvesting:

  • garant staan voor 24/7 spoedzorg voor de hele regio;
  • antwoord geven op een verdere scheiding van acute/complexe zorgfuncties en planbare (electieve) zorg;
  • inspelen op de demografische ontwikkeling van de bevolking in onze regio en de hierbij horende zorgbehoefte;
  • flexibel kunnen meebewegen met de veranderingen in het zorglandschap die de komende jaren zullen volgen;
  • ruimte bieden aan de toenemende technologische mogelijkheden en aan research en development.

Op deze manier creëren ze in de hoofdvestiging in Arnhem ruimte voor alle acute en complexe zorg in de regio. Vanuit de andere locaties houden ze in samenwerking met alle zorgpartijen in de regio, met inzet van technologie en met minder vierkante meters vastgoed volledige en kwalitatief hoogwaardige ziekenhuiszorg beschikbaar en toegankelijk voor de hele regio.

In 2019 wordt de haalbaarheid van deze plannen onderzocht, waar ze eind 2019 een besluit over nemen.